نرم افزار

زنجیره تامین و لجستیکGoldstar Logisticssupply chain managmentستاره طلاییلجستیک ستاره طلایی

زنجیره تامین و لجستیکGoldstar Logisticssupply chain managmentستاره طلاییلجستیک ستاره طلایی

نرم افزار و سیستم زنجیره تامین و لجستیکی خود را از ما بخواهید.

انتخاب نرم افزار و سیستم یکی از فرآیندهای پر دغدغه هر سازمانی در حوزه تامین میباشد. غالبا عدم آشنایی کامل با نرم افزارها و سیستمهای کاربردی روز و استاندارد  موجب سردرگمی و  تصمیم گیری و اجرای غالب طرحهای لجستیکی را فرسایشی نموده است. ما با فرآیند تصمیم سازی و انتخاب محصولات نرم افزاری در سازمان های متقاضی آشنایی کامل داشته و علاوه بر درک شرایط و رویکردهای مختلف مشتریان، فرآیندی ساده، اثربخش و هدفمند را در این زمینه اتخاذ نموده است و با معرفی سیستمهای روز و استاندارد در حوزه های سفارشات و پیش بینی تقاضا ، سیستم جامع انبار، سیستم جامع حمل و نقل و توزیع شرایط انتخاب و تصمیم گیری را برای شما سهل مینمائیم.

 

 


بازدید روز ۲۴۴۸
بازدید دیروز ۲۷۸۹
بازدید ماه ۶۱۸۲۶
بازدید کل ۲۸۲۵۸۳۸۲
افراد آنلاین ۱۰