درآمد خطوط کانتینری جهان در سال 2017اعلام شد.....ادامه

منبع خبر: خبرگزاری مانا

ه گزارش گروه بین الملل مانا همانطور که انتظار می رفت، خطوط کشتیرانی بزرگ جهان از دیدگاه و بعد مالی، روند بهبود را در سال ۲۰۱۷ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۶ به نمایش گذاشتند. اما با این وجود تا نقطه بهبود کامل فاصله وجود دارد و تنها زمانی می‌توان به این نقطه رسید که ظرفیت مازاد حال حاضر جذب شده باشد. چرا که علیرغم تقاضای بالاتر، اما ظرفیت مازاد به عنوان یک چالش همیشگی به قوت خود باقی است.
این گزارش ادامه داد: تمامی خطوط کشتیرانی اصلی که صورتحساب سالانه خود را منتشر کرده اند، افزایش سالانه درآمد در سال ۲۰۱۷ میلادی را گزارش دادند، اما در میان همه آن‌ها سه خط کشتیرانی درآمد مثبت قبل از بهره و مالیات را به نمایش گذاشتند. 

 لازم به ذکر است: نتایج نشان می دهد که خطوط کشتیرانی بزرگتر به دلیل برخورداری از مزیت سایز ناوگان درآمد بیشتری را تولید کردند.
در سال ۲۰۱۷ میلادی، حد سودآوری bottomline (جمع کل درآمد شرکت که در گزارش سالیانه ذکر می‌شود و سود هر سهم برحسب آن تعیین می‌گردد) مشخصا به نفع خطوط کشتیرانی بزرگتر بود، چنانچه چهار خط کشتیرانی بزرگ جهان درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT)  بالاتر  را کسب و هم چنین بهبود عملکرد را  نسبت به سال ۲۰۱۶ نشان دادند.
درآمد خطوط کشتیرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی 
جدول شماره یک که بر طبق سایز ناوگان خطوط کشتیرانی در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی ترتیب بندی شده است، نشان می‌دهد که به طور کلی بین درآمد و سایز ناوگان ارتباط مستقیم وجود دارد، اگر چه ارتباط سایز ناوگان و درآمد کاملا خطی نیست.

نگاهی بر هزینه و درآمد خطوط کانتینری در 2017 طولانی //
همانطور که مشاهده می شود، دو خط کشتیرانی مرسک لاین دانمارک و کشتیرانی CMA CGM فرانسه از لحاظ درآمد گوی سبقت را کاملا از بقیه ربودند، چنانچه هر دو شرکت در سال ۲۰۱۷ میلادی درآمد بیش از ۲۰ میلیارد دلار را به ثبت رساندند.کشتیرانی کاسکوی چین و هاپاگ لوید آلمان به ترتیب درآمد ۱۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و ۱۲ میلیارد دلار را کسب کردند. کشتیرانی‌های چین و آلمان با تلاش و کوشش فراوان توانستند جایگاه بهتری را از لحاظ کسب درآمد برای خود پیدا کنند،

از سوی دیگر، اگر چه درآمد آن‌ها تقریبا نصف درآمد مرسک لاین است، اما در مقایسه با درآمد خط کشتیرانی بعدی یعنی اورگرین تایوان، روند دوبرابری را به نمایش می‌گذارد.  هفت خط کشتیرانی بعدی رنج درآمد بین چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار الی شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را به ثبت رساندند.
نکته قابل توجه اینکه، سال ۲۰۱۷ میلادی تنها سال طی هفت سال گذشته محسوب می‌شود که درآن تمامی خطوط کشتیرانی اصلی وعمده جهان شاهد رشد درآمد بودند و چشمگیرتر آنکه رشد درآمد دو رقمی را به نمایش گذاشتند، رشد که از ۱۵.۳ درصد الی ۴۷ درصد متغیر بود.
در سال ۲۰۱۷ میلادی کشتیرانی‌های CMA CGM فرانسه و اورگرین تایوان رشد ۳۲ درصدی درآمد را در مقایسه با ۲۰۱۶ کسب کردند، کشتیرانی هاپاگ لوید نیز رشد چشم گیر ۴۷ درصد را به نمایش گذاشت.
از این نکته نباید غافل ماند که کسب مالکیت اخیر کشتیرانی UASC اتحادیه عرب از سوی کشتیرانی هاپاگ لوید و هم چنین کسب مالکیت APL سنگاپور از سوی کشتیرانی CMA CGM تاثیر مثبتی بر درآمد به همراه خواهد داشت. 
بخش قابل توجهی از رشد ۲۴.۲ درصد درآمد شرکت کشتیرانی مرچنت هیوندایی کره جنوبی در سال ۲۰۱۷ میلادی را نیز می‌توان به ورشکستگی کشتیرانی هانجین مربوط دانست.
عملکرد درآمد قبل از بهره و مالیات ebit

نگاهی بر هزینه و درآمد خطوط کانتینری در 2017 طولانی //

همانطور که جدول شماره ۲ آمار مربوط به نتایج درآمد قبل از بهره و مالیات ebit را نشان می‌دهد، در سال ۲۰۱۷ میلادی تمامی خطوط کشتیرانی به جزء کشتیرانی‌های MOL، K Line ژاپن و مرچنت هیوندایی کره جنوبی بهبود چشم گیر ebit را به نمایش گذاشتند. اما در کل می توان گفت ebit تمامی خطوط  در سال 2017 میلادی بالاتر از  سال ۲۰۱۶ بود.
این نتایج در تقابل شدید با نتایج سال ۲۰۱۶ قرار دارد، زمانی که تمامی خطوط به جزء کشتیرانی CMA CGM فرانسه، هاپاگ لوید آلمان و وان‌های تایوان ضرر ebit را به نمایش گذاشتند. 
در سال ۲۰۱۷ میلادی، نتایج ebit مزیت سایز را نشان می‌دهد، به طوریکه چهار خط کشتیرانی بزرگ- مرسک لاین، CMA CGM، کاسکو و هاپاگ لوید- با ebit به ترتیب ۷۰۰ میلیون دلار، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، ۴۰۰ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون دلار بالاترین نتایج را به ثبت رساندند.
بر اساس نتایج ebit، می‌توان این جمع بندی را داشت که تمامی چهار خط کشتیرانی مالکیت شرکت‌هایی را به دست آورده‌اند که در نتایج مالی آن‌ها تاثیر گذار بوده است.
در سال ۲۰۱۷ میلادی، سه خط کشتیرانی مرچنت هیوندایی، MOL و K. Line به ترتیب ضرر ۳۸۲ میلیون دلار، ۶۳ میلیون دلار و پنج میلیون دلار ebit را به ثبت رساندند. این خطوط کشتیرانی هم چنین از بزرگترین چالش‌های سودآوری در بلند مدت رنج می‌برند. کشتیرانی مرچنت هیوندایی ضرر ebit را برای هفت سال متوالی به ثبت رسانده است، به عبارت دیگر این کشتیرانی کره جنوبی در هفت سال متوالی مجموع ضرر دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ebit را گزارش داد. افزون بر این، کشتیرانی MOL نیز برای شش سال متوالی مجموع ضرر ۹۱۳ میلیون دلار ebit و کشتیرانی K. Line برای پنج سال متوالی ضرر مالی مجموع ضرر  ۹۱۳ میلیون دلار را به ثبت رساندند.
جدول شماره سه حجم جابه جایی سالانه نه خط کشتیرانی از سال ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۷ را نشان می‌دهد. بر اساس این نتایج در سال گذشته تمامی نه خط کشتیرانی شاهد رشد حجم جابه جایی بودند. نکته بسیار شگفت انگیز آنکه، هشت خط از این خطوط شاهد رشد حجم جابه جایی در سال ۲۰۱۶ نیز بودند.
بنا براین گزارش ورشکستگی کشتیرانی هانجین محرک اصلی رشد ۳۰.۴ درصدی حجم جابه جایی کشتیرانی مرچنت هیوندایی در نظر گرفته می‌شود.از سوی دیگر بخش عمده‌ای از رشد ۲۳.۷ درصد حجم جابه جایی کشتیرانی کاسکوی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی عمدتا باید بر اساس یک روند طبیعی و معمول رخ داده باشد و به ادغام ربط زیادی پیدا نمی‌کند، چرا که ادغام شرکت کاسکو و CSCL در سال ۲۰۱۶ تکمیل شد.
کشتیرانی‌های هاپاگ لوید و CMA CGM رشد حجم جابه جایی ۲۹.۰ و ۲۱.۲ درصد را به نمایش گذاشتند، اما این رشد تا حد زیادی به کسب مالکیت UASC اتحادیه عرب و APL سنگاپور باز خواهد گشت.
کشتیرانی MOL ژاپن نیز رشد جابه جایی قوی ۱۷ درصد را در سال گذشته به ثبت رساند. 
با نگاهی بر روند مقایسه رشد حجم جابه جایی خطوط بزرگ صنعت کشتیرانی در هشت سال اخیر می‌توان به این نتیجه رسید که در مقایسه هشت سال کشتیرانی کاسکو با فاصله زیادی از رقبای دیگر گوی سبقت را ربوده است و توانسته رشد چهاربرابری را در طول مدت هشت سال به ثبت برساند.
کشتیرانی CMA CGM و هاپاگ لوید نیز رشد حجم جابه جایی چشم گیری را تجربه کرده‌اند. به طوریکه با رشد به ترتیب ۱۴۰ درصد و ۱۱ درصد پا را فراتر از بقیه خطوط گذاشتند.

نگاهی بر هزینه و درآمد خطوط کانتینری در 2017 طولانی //
میانگین جهانی نرخ کرایه حمل 
شکل شماره پنج میانگین سالانه نرخ کرایه حمل جهانی خطوط کشتیرانی طی هشت سال را به نمایش می‌گذارد.
نکته قابل توجه اینکه  روند نسبتا مشابه میانگین نرخ کرایه حمل در سراسر خطوط بین سال های 2010 الی 2016 دیده می‌شود، به طور کلی میانگین نرخ کرایه حمل در بین سال‌های  مذکور روند نزولی را پیموده است، اما در سال ۲۰۱۷ میلادی شاهد تغییر مسیر و شکل گیری یک روند صعودی هستیم.

نگاهی بر هزینه و درآمد خطوط کانتینری در 2017 طولانی //

 

دیدگاه خود را بیان کنید
بازدید روز ۱۵۵
بازدید دیروز ۳۸۵۰
بازدید ماه ۸۹۰۳۱
بازدید کل ۲۸۱۹۱۹۲۶
افراد آنلاین ۲۴