کاریکاتور لجستیکی ماه " وقتی مدیرکل زنجیره تامین شرکت مانگو، فشار زیادی بر مدیر توزیع و پخش دارد که.....

کاریکاتور لجستیکی ماه " وقتی مدیرکل زنجیره تامین شرکت مانگو، فشار زیادی بر مدیر توزیع و پخش دارد که نوآوری و استفاده از سیستم Voice Picking را داشته باشد و بودجه ای هم در بساط نیست. !!

دیدگاه خود را بیان کنید
بازدید روز ۱۱۸۶
بازدید دیروز ۳۹۶۸
بازدید ماه ۸۱۳۵۵
بازدید کل ۲۸۱۸۴۲۵۰
افراد آنلاین ۲