کاریکاتور لجستیکی ماه " وقتی مدیرکل زنجیره تامین شرکت مانگو، فشار زیادی بر مدیر توزیع و پخش دارد که.....

کاریکاتور لجستیکی ماه " وقتی مدیرکل زنجیره تامین شرکت مانگو، فشار زیادی بر مدیر توزیع و پخش دارد که نوآوری و استفاده از سیستم Voice Picking را داشته باشد و بودجه ای هم در بساط نیست. !!

دیدگاه خود را بیان کنید
بازدید روز ۲۰۱
بازدید دیروز ۴۰۷۴
بازدید ماه ۵۸۸۷۱
بازدید کل ۲۸۰۱۸۳۱۹
افراد آنلاین ۱۲۱۰۸