انتشار شماره جدید «بنادر و دریانوردی» با رویکرد به ترانزیت.....ادامه

شماره 121 این نشریه در حالی منتشر شده که تیتر «مزیت رقابتی ترانزیت از چابهار فعال شد» را برگزیده است.

نقی امیر اسماعیلی مدیرمسئول این نشریه در بخشی از سرمقاله خود آورده است: توسعه زمانی با محوریت اقتصاد دریای شکل خواهد گرفت که در مرحله نخست قانون‌گذاران در تدوین قوانین موضوع دریای و ظرفیت عظیم و گرانبهای بنادر کشورمان را در نظر بگیرند و در مراحل بعدی مجریان بستر لازم در مناطق بندری و دریایی را فراهم سازند.

«بنادر و دریانوردی» علاوه بر پوشش خبرهای مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی، مطالبی با عناوین «پیشینه دریانوردی ایرانیان»،«خلیج فارس در اسناد معتبر» و «ضرورت تشکیل کمیسیون سواحل، بنادر و توسعه دریانوردی در مجلس» را نیز به چاپ رسانده است.


دیدگاه خود را بیان کنید
بازدید روز ۲۳۳
بازدید دیروز ۳۸۵۰
بازدید ماه ۸۹۱۰۹
بازدید کل ۲۸۱۹۲۰۰۴
افراد آنلاین ۴