آزمایش شیوه حمل و نقلی با سرعت ٣٠٠ کیلومتر بر ساعت........ادامه

نخستین آزمایش‌های کپسول‌های حمل‌ونقلی هایپرلوپ انجام شد. در این آزمایش کپسول با سرعت ٣٠٠ کیلومتر بر ساعت حرکت کرد.

آزمایش شیوه حمل و نقلی با سرعت ٣٠٠ کیلومتر بر ساعت

 

چند هفته قبل «هایپرلوپ وان» نمونه اولیه از دستگاهی را رونمایی کرد که در آینده مسافران را با سرعت صوت جابهجا میکند.

آزمایش شیوه حمل و نقلی با سرعت ٣٠٠ کیلومتر بر ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز این شرکت اعلام کرده نخستین آزمایشهای این کپسولهای حملونقلی بهطور موفقیتآمیز انجام شده است. کپسولهای مذکور در مسیری آزمایشی بهطور معلق و با سرعت بیش از 300 کیلومتر بر ساعت حرکت کردند.

هایپرلوپ وان یکی از استارتآپهای متعلق به الون ماسک است. ایده اصلی سیستم آن است که با ایجاد شبکهای از لولههای کمفشار میتوان افراد و بار را جابهجا کرد.

آزمایش شیوه حمل و نقلی با سرعت ٣٠٠ کیلومتر بر ساعت

این روش کپسولهای مذکور با استفاده از نیروی مغناطیس در مسیر بهطور معلق و با سرعت 1200 کیلومتر بر ساعت در لولههای مذکور حرکت میکنند. به این ترتیب میتوانند مسافران را در 30 دقیقه از لسآنجلس به سن فرانسیسکو برسانند.

دیدگاه خود را بیان کنید
بازدید روز ۱۰۴۹
بازدید دیروز ۲۸۰۹
بازدید ماه ۷۷۹۳۶
بازدید کل ۲۷۵۹۸۳۸۷
افراد آنلاین ۸