انتشار شماره 123 هفته نامه حمل و نقل/ اولویت‌های حمل ونقلی دولت دوازدهم چیست؟.....ادامه

شماره 123 هفته‌نامه حمل‌و‌نقل، دوشنبه 9 مرداد ماه 96 منتشر شد. در شماره صد و بیست و سوم هفته‌نامه حمل‌و‌نقل که به مدیرمسئولی مسعود ذهبیون و سردبیری سعید شریعتی منتشر می‌شود، موضوعات متنوعی در حوزه حمل و نقل منتشر شده است.

انتشار شماره 123 هفته نامه حمل و نقل/ اولویت‌های حمل ونقلی دولت دوازدهم چیست؟

 

در شماره صد و بیست و سوم هفته‌نامه حمل‌و‌نقل که به مدیرمسئولی مسعود ذهبیون و سردبیری سعید شریعتی منتشر می‌شود، موضوعات متنوعی در حوزه حمل و نقل منتشر شده است.

تیتر نخست این نشریه با تیتر «اولویت های حمل و نقلی دولت دوازدهم چیست؟» به انتخابات اشاره دارد.

عکس نخست با عنوان «چالش صندلی خالی قصه پرغصه حمل ونقل مسافری»  به تشریح سایه سنگین خودروهای شخصی بر سر اوتوبس های بین شهری اشاره دارد.

سخن روز صفحه نخست این شماره با موضوع «یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب است» به قلم مسعود خوانساری؛ رئیس اتاق بازرگانی تهران نگاشته شده است.

دیدگاه خود را بیان کنید
بازدید روز ۱۰۴۶
بازدید دیروز ۲۸۰۹
بازدید ماه ۷۷۹۳۳
بازدید کل ۲۷۵۹۸۳۸۴
افراد آنلاین ۸