کاریکاتور و طنز لجستیکی ماه "جلسه محرمانه تیم پیش بینی تقاضا و برنامه ریزی"

کاریکاتور و طنز لجستیکی ماه " جلسه محرمانه تیم پیش بینی تقاضا و برنامه ریزی"

و سوال مدیر کل از مسئول دفتر

دیدگاه خود را بیان کنید
بازدید روز ۲۰
بازدید دیروز ۱۶۴۹
بازدید ماه ۳۲۱۰
بازدید کل ۲۷۲۱۵۶۵۲
افراد آنلاین ۳