جزییات تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در ۹ ماه گذشته از بنادر ایران......ادامه

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در ۹ ماه گذشته از بنادر ایران ۱۰۵ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۹۴۰ تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در ۹ ماه گذشته از بنادر ایران ۱۰۵ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۹۴۰ تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شده است.

در این آمار سهم کالای غیرنفتی ۷۰ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۲۷۸ تن و سهم کالا نفتی ۳۵ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۶۶۲ تن بوده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی
از کل آمار تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی سهم تخلیه برابر ۳۰ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۶۱۲ تن و سهم بارگیری ۴۰ میلیون و ۱۷ هزار و ۶۶ تن گزارش شده است.

آمار واردات و صادرات این نوع کالا هم در ۹ ماه گذشته به ترتیب ۲۴ میلیون و ۹۰ هزار و ۵۸۶ تن و ۳۵ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۷۷۵ بوده است.

در نه ماه گذشته از کل بنادر ایران ۳ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۵۳ تن کالا ترانزیت شده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی
از کل آمار تخلیه و بارگیری کالای نفتی سهم تخلیه ۱۴ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۴۵۷ تن بوده همچنین سهم بارگیری این نوع کالا ۲۰ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۲۰۵ تن گزارش شده است.

در ۹ ماه گذشته برابر ۲ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۷۸۱ تن کالای نفتی وارد کشور شده و ۱۸ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۹۴۲ تن صادرات شده که نشان‌دهنده رشدی ۷۶.۲ درصدی است.

در مدت زمان گفته شده ترانزیت کالاهای نفتی هم ۱ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۴۷۷ تن اعلام شده است.

دیدگاه خود را بیان کنید
بازدید روز ۱۲۸۸
بازدید دیروز ۲۳۴۲
بازدید ماه ۶۳۴۸۳
بازدید کل ۲۷۸۱۱۲۲۵
افراد آنلاین ۵