انتشار آخرین شماره سال 2016 نشریه لجستیک در آسیا....ادامه

Welcome to the October - December 2016 issue of Logistics Insight Asia لینک دانلود مستقیم نشریه الکترونیکی: http://ebook.contineomedia.com/LIA2016/Oct-Dec16/

Welcome to the October - December 2016 issue of Logistics Insight Asia لینک دانلود مستقیم نشریه الکترونیکی: http://ebook.contineomedia.com/LIA2016/Oct-Dec16/

 آخرین شماره سل 2016 نشریه لجستیک در آسیا منتشر شد.

لینک دانلود مستقیم نشریه الکترونیکی:

http://ebook.contineomedia.com/LIA2016/Oct-Dec16/

دیدگاه خود را بیان کنید
بازدید روز ۶۰۳
بازدید دیروز ۱۱۲۱
بازدید ماه ۱۲۰۰۷
بازدید کل ۲۷۶۷۹۶۵۸
افراد آنلاین ۵